Proverbio Lucano

  Quann a muntagna se mett li bbrache vìnnete 'u ciuccie e accattate 'a crapa, quann a muntagna se mett 'u cappucce vìnnete 'a crapa e accattate 'u ciuccie.

  Quando la montagna si mette le brache, venditi l'asino a compra la capra, quando la montagna si mette il cappuccio, venditi la capra e comprati l'asino.

 
 

successivo >>>