..

Giovannina VIGGIANO

 

<<  precedente

home

successiva  >>

.


ALL'AVVOCATO SPANNA
(Confinato Pol.)
 

Poveròm' ndù t' hàn' sibbiàt'
ìnda na rimòra re pìzz' re mùnn'
ndù se magna skìtt' càul' arramàr',
a la vita jè spezzàt' attùnn attùnn' .

L' hàj pigliàta brùtt' a la sfurràta,
accussì raràss' si menùt' a furnì
alasacrèsa ngàsa tòja l'hàj lassàt'
e nun ze sàp' quànn' te n' hàja scì.

Nghìn' l'hài' avùt' a la scia àttat'
ra nu cècch' sènza còr'
ca vurrìa èss' addavèr' striculàt'
nda dd' ògn amàr', chiena re furòr'!

Mò jè cùrc' a fa sciòrn' arrèt'
e pàr' ca lu carràr' èglia na zè drizzàt'
ra ìnda la scarpa, te puòi lu uà la prèta
ca tirànn tirànn' te l'hàn' ngarpenàt'.

Mò sì c'hàj annasàt' a na bànna scìcch',
e o tìll' o tàll', sadda ènz' fòr'
lu sòl' stàj anzènn' a pìcch' a pìcch'
a pe Natàl' t'àdda priscià lu còr'.


   Avigliano 14-11-1931

 

.

 

 

[ Mailing List ] [ Home ] [ Scrivici ]