..

Giovannina VIGGIANO

 

<<  precedente

home

successiva  >>

.


AL RIFORMATORIO


Finalmènt' lu Riformatòrj èglia crisciùt'
ròpp' tanta tiémp' accumunzàt',
ca nnànt' tanta ngènt' sò furnùt',
a nòn' vìst' lùce re vréll' arrisiriàt'.

E quanta paciènza ngè vulùt'
a tarmèntl' miézz' abbandunàt'!
Fìtt' ammò nesciùn' hàme chirrùt'
ca chiucca navòta sìm' rumàs' habbàt'.

E sòl' ssù guvèrn jè putùt',
a fa scì nànt'ssà ròta accussì mbussàt',
Mo ringraziàm' Dìj , èglia fernùt',
jè rumàs ra mett' skìtta r' inferiàt'.

Tànta a nu uagliò se niè fusciùt'
pe fàrn' vré caddavèr' siè ngignàt'.

 

.

 

 

[ Mailing List ] [ Home ] [ Scrivici ]